Øvregaten 25
5003 Bergen
Telefon  55 23 35 35


Vi lever i en verden der vi utsetter vår hud for stadig større påkjenninger og i ulike former.

Da Duvè Medica startet i 2003 var hovedfokuset i den medisinsk kosmetiske bransjen å produsere så effektive produktersom mulig. Duvè Medica har imidlertidig hele tiden lagt vekt på at deres produkter ikke bare skal være effektive,men at de også skal være trygge. I løpet av det siste året har de forbedret deres produkter ytterligere.De mener at de nå har utviklet Norges tryggeste medisinske hudprogram, som også kan brukes av de aller fleste med svært ømfintlig hud.

Deres mål har alltid vært å gi huden kun det den trenger. De har derfor fra dag èn utelukkende brukt veldokumenterte stofferav høyeste kvalitet. På den måten får vi de ønskede effektene i et trygt hudprogram. Nøkkelingrediensene i deres hudprogram er derfor vitamin A og vitamin C,som er de best dokumenterte stoffene både når det gjelder trygghet og effektivitet.

Vi ser i dag en dramatisk økning av overfølsomhet og hudallergier. Årsaken er en kombinasjon av at innholdsstoffene ikke erhøye nok kontrollert og det faktum at produktene går ned i de dypere hudlagene for å få ønsket effekt.Duvè Medicas produktutvikling har vist at det er fullt mulig å få frem produkter som ikke bare er svært effektiv,men som også er trygge, da de har fokus på trygge virke-og innholdsstoffer. 

Duvè Medicas produkter er derfor:

- Uten parfyme
- Uten fargestoffer
- Uten andre allergifremkallende stoffer
- Uten parabener
- Uten andre hormonforstyrrende stoffer
- Uten emner som kan framkalle hudormer

Alle som forhandler Duvè Medica Hudprogram er spesielt utvalgte klinikker med sertifiserte behandlere, alle med god kunnskap om huden og Duvè Medicas hudprogram.